TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PRINCIPY

VÍZIA MISIA > TAOSTRAVA

Stravovanie predstavuje prijímanie energie a postnatálnej esencie za účelom výživy jedinca ako celku.Kedže máme tri telá (fyzické, energetické, duchovné) tak potom je potrebné mať na mysli výživu komplexnú pre všetky tri telá. Totiž keď sa pozabudne na výživu jedného tela, začína podvýživené vyhladovené telo spôsobovať disharmóniu celej bytosti.

1. Fyzické telo
potrebuje optimálnu materiálnu vyváženú stravu podľa 5 elementov - taoistická liečivá dietetika.
Súčasťou výživy je aj údržba tráviaceho systému, jeho pravidelná detoxikácia.
Techniky ako masáž abdomenu, poklepová detoxikácia, brušné dýchanie, Vnútorný úsmev a Liečivé zvuky, Fúzia 5 elementov, zabezpečuje dostatočnú údržbu pre telo a energie vnútorných orgánov.
2. Energetické telo
potrebuje výživu na úrovnu srdca a pozitívnych emócií a cností. Je potrebné pestovať radosť zo života, z medziľudských vzťahov, ku okoliu.
Taktiež je nevyhnutné systematicky posilovať lásku k sebe, ku svojim orgánom, k svojmu telu, milovať seba ako bytosť až na úrovni buniek.
AKO? Každy deň hlbšie preciťovať vnútorný úsmev, cnosti v orgánoch.
Napájanie sa na univerzálnu lásku pomocou kozmického úsmevu.
Každý deň si odpustiť - sebe čosi aj čosi iným voči ktorým vznikla pri interakcii nepríjemná emócia. Toto je nevyhnutná strava pre dušu. Taktiež sebarealizácia, naplnenie sa a uskutočnenie svojich túžob hrá významnú úlohu pri výžive pre dušu.

3. Duchovné telo
potrebuje výživu jemnejšieho charakteru. Ide o zmes vnútorných kvalitných energií a to sexuálnej orgazmickej energie v kombinácii súcitnej lásky. Vibrácia tejto energie by sa mala približovať k 8 Hrz a vtedy je mimoriadne výživná pre ducha. Taktiež duch potrebuje výživu z externých zdrojov ako je Polárka, Slnko, Mesiac, Zem, kozmická energia a univerzálna láska a pôvodná primordiálna sila.
AKO? Toto je možné dosiahnuť praktikami sexuálnej alchýmie - Liečivá láska, Kozmická Fuzioa 5 elementov, meditáciami na hviezdy, planéty a galaxie - kozmický čikung a čikung múdrosti.
Pestovaním 5 umení a poznávaním filozofie a princípov Tao.

Postupne ked jedinec dokáže absorbovať viac jemnejších  a čistejších energií, je možné znižovať materiálnu hrubšiu úroveň stravovania.
Takýmto spôsobom je možné za pár desiatok rokov taoistickej praxe sa dopracovať až k breatheriánstvu, t.j. žit z čerpania energie a esencie pomocou dychu.Tento proces k prechodu k najvyšším métam stravovania si žiada dlhodobý program na úrovni buniek a mysle a silné osvojenie si vnútorných techník Taojogy.
Úroveň materiálna postupne prechádza do vyšších úrovní:
Mäso - vegetarián- vegán- surová strava - ovocie - štavy a čaje - čerpanie výživy z kozmickej energie a esencie - breatherián.
Je potrebné upozorniť, že prechod na vyššiu úroveň nesmie byť sprevádzaný poklesom energie jedinca alebo jeho vnutorného tepla alebo samotnej jeho esencie. Najvhodnejšie je sa orientovať na energetické meditácie a cvičenia tak aby jedinec nemal potrebu jesť veľa a postupne je možné znižovať prirodzené objemy stravy alebo prejsť na stravovanie dvakrát denne a neskôr raz denne, pričom jedinec je schopný riadne fungovať v každodennom živote.

Klikni Pozri metodický kurz Jarné sústredenie Taojogy 2013 Kozmická strava Tao.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky