TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VÍZIA MISIA

VÍZIA MISIA

UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO SLOVAKIA
VÍZIA
- MISIA 2013


Esencia:
Byť ustrednený v Tantieni a pokojný v srdci, zároveň napojený na kozmického ducha.
Vnímať esenciu a súcitnosť Univerza. Vnútorná aj vonkajšia rovnováha.


Misia:
Neustále zdokonaľovanie svojej integrácie a kultivácie a sebaliečenia. Šírenie a sprostredkovanie poznania Tao všetkým bytostiam Univerza, ktoré sa o to zaujímajú. Budovať vedomé prítomné telo , aby sme sa mohli plne žiť v harmónii s našou podstatou a Univerzom a mali schopnosť živiť súcitnosť voči nám samým a nášmu okoliu.


Vízia:
Metodicky odovzdávame princípy Tao v každodennom živote a taoistické techniky formou transmisie, meditácie. Zameriavame sa na relaxáciu, zdravie, spirituálny rozvoj, psychickú aj fyzickú rovnováhu, osvietenie, pokoj, večnú mladosť, jasnovidnosť, zdokonaľovanie sa, harmóniu, nesmrteľnosť. Vedieme seba a okolie k tomu, aby sme si rozvíjali žiarivé zdravie, životnú silu a sexuálnu vitalitu a súcitnosť neobmedzene vekom.


Ciele:
1. Budovať Školu Taojogy – školu života a rozširovať počty poslucháčov. (aspoň 1000)
2. Rozširovať počty inštruktorov a zvyšovať ich kvalitu a kvalifikáciu (aspoň 100)
3. Rozvíjať systém  pravidelného cvičenia v regiónoch Slovenska
4. Budovať tím aktívnych inštruktorov (2x ročne míting inštruktorov)
5. Rozvíjať zdokonaľovacie sústredenia ( 4 až 6 v roku na medzinárodnej úrovni v horách a pri mori)
6. Budovať inštitút Univerzálne Liečivé Tao a založiť odbory:
• Nesmrteľné Tao
• Umenie Taiči, Taojin a Čikung železnej košele
• Či nej tsang masáže
• Kozmické liečenie


Stratégia:
1. Marketing založený na budovaní  vlastnej energie, energie tímu a kolektívu
2. Zabezpečiť centrálnu podporu a jednotné metodické know how
3. Nenásilne aktívny informačný marketing, webové stránky a moderné video komunikácie
4. Budovanie systému Univerzálne Liečive Tao na kvalite a poctivom prístupe


Slogan:  
Ak praktikuješ integruješ dosiahneš to, ak nepraktikuješ neintegruješ nedosiahneš to.


Hodnoty:
Konanie podriaďujeme pokoju a radosti v srdci. Nájdenie životného oporného piliera v Tao a jeho princípoch. Oslovujú nás hodnoty ako sú láskavosť, múdrosť, empatia, sloboda, úprimnosť, vnímavosť, láska, rovnováha, pokoj, zjednotenie sa, integrita.


Vedenie:
Pri komunikácií využívame win win princíp, hľadáme priestor na sebarealizáciu, spoločné ciele a vízie, akceptujeme princíp nezasahovania.


Filozofia:
Zjednocujeme v sebe opačné sily, elementy, kultivujeme cnosti a čistíme a rozhojňujeme esenciu a oheň života, jasnosť a pokoj ducha.  Budujeme energiu duše, kvapku duše spojíme s oceánom ducha.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky