TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

5 ELEMENTOV

VÍZIA MISIA > FILOZOFIA TAO

5 ELEMENTOV

Zopakujme si zrod vesmíru:
Naprv bol stav prázdnoty WU ŤI – jednota
Vznikol Impulz – velký tresk -BIG BANG, ktorý zrodil opačné sily JIN a JANG – dualita
Následne sa sily spätne asymetricky zrazili a  zrodila sa tvorivá  energie TE – trinita
Následne sa  zrodili 4 medzistavy:
 
malý jang – drevo – jin jang
veľký jang – oheň – jang jang
malý jin – kov – jang jin
velký jin – voda – jin jin

                                                                    
V strede je vírivý bod - Centrum - Tantien - elixírové pole
Hovoríme, že ustrednujúcim elementom všetkých medzistavov je ZEM,ktorá prepravuje 4 prvky a je matkou 10 000 vecí. Vlastnosti späté so zemou sú preprava, produkcia a transformácia.

DREVO

O dreve sa hovorí, že sa môže ohnút a znova napriamiť. Ohnutie znamená ohnutie sa a znovu napriamenie, ale taktiež aj roztiahnutie sa.

Vlastnosťami dreva sú pružnosť, ľahkosť, plynulosť, schopnosť expanzie. Pečen má teda rada ľahkosť a plynulosť a obáva sa stlačovania a obmedzovania. Jej funkciou je drenáž a vyprázdnovanie.


KOV

O kove sa hovorí, že je kujný a môže sa meniť. Kujnosť znamená aj prispôsobenie, schopnosť podvolenia sa. Meniť sa, môže byť aj vylúčenie, zbavenie sa, zmenenie sa a uspôsobenie sa. Vlastnosti kovu sú v jeho kapacite byť ohybný ale taktiež tvrdý a v schopnosti dokonale sa prispôsobiť. Vlastnosti kovu sú prečistiť a obmedziť, pľúca majú teda vlastnosti prečisťovacie a ich energia má funkciu zostupnú smerom dole.

VODA

O vode sa hovorí, že zvlhčuje a steká. Zvlhčovať znamená tiež navlhčovať, stekať znamená klesať dole. Vlastnosti vody sú teda zvlhčovať, stekať smerom dole a hromadiť sa, pokiaľ niekde stagnuje. Jej povaha je vlhká a ochladzujúca. Steká smerom dole a hromadí sa. Funkciou oblikčiek je teda hromadenie a skladovanie esencie a riadenie tekutín.

OHEŇ

Vlastnosťou ohňa je schopnosť zahrievať, vznietiť sa a vystupovať smerom hore. Srdce patrí k ohňu a to je dôvod prečo je funkciou srdca mierne zahrievať.


Vzťahy medzi elementmi

Zákon vzájomného rodenia sa – rodiť znamená produkovanie, podporovanie, stimulovanie.
Drevo rodí oheň, oheň rodí zem, zem rodí kov, kov rodí vodu a voda rodí drevo.
Tento cyklus je nemenný a nekonečný. Vzniká tu vzťah matka a syn. Vzťah ten, kto rodí mňa je matka a vzťah a ten ktorého rodím ja, je syn

Zákon vzájomného ovládania - ovládanie znamená vzájomnú kontrolu, obmedzenie, brzdenie. Vzťahy kontroly sa nazývajú vzájomným ovládaním. Drevo ovláda zem, zem ovláda vodu, voda ovláda oheň, oheň vláda kov, kov ovláda drevo, drevo ovláda zem. Tento cyklus je nemenný a bez konca

Zákon regulácie a transformácie - je to vztah, v ktorom sa mieša vzťah rodenia a ovládania a ktoré sú sami od seba neoddeliteľné. Bez rodenia sa nemôžu veci, javy ani objaviť ani vyvíjať, bez ovládania sa nemôže uskutočniť normálny a vyvážený vzťah transformácie a nemôže dôjst k vývoju. To je dôvod, prečo je uprostred rodenia aj čast ovládania

Zákon vzájomného podmaňovania - podmaňovanie znamená využiť slabosť a predstavuje situáciu, kedy presiahne normálnu úroveň regulovania v procese vzájomného ovládania a nčcí harmoniu a rovnováhu.

Zákon vzájomného ponižovania - ponižovanie znamená hrubé zaobchádzanie, utláčanie, trápenie, šikanovanie. Ten, kto zneužíva svoju moc ubližuje slabému. V situácii vzájomného ponižovania je jeden element v nadbytku, zatiaľ čo element, ktorý ho za normálnych okolností ovláda nielenže ho nekontroluje ale je dokonca ním ovládaný. Hovoríme o obrátenom cykle ovládania alebo aj vzbura. Ponižovanie prebieha nasledovne: drevo ponižuje kov. Kov ponižuje oheň, oheň ponižuje vodu, voda ponižuje zem, zem ponižuje drevo


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky