TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Fúzia I

KURZY > VÍKENDOVÉ

For English Speakers 8 Days Fusion Event!
Nadstavbové kurzy Fúzie 5 elementov a 8 psychických kanálov.
Kurzy
Fúzie prebiehajú v mesiaci November a December a sú určené pre absolventov kurzov Základy Taojogy:

METODICKÝ KURZ TAOJOGY FÚZIA I

Termín:

23.- 24. november 2019 Fúzia I
sobota, nedeľa
od 10:00 – 18:00

Cena: 150,- Eur
       
Požiadavky: účastník absolvoval Základy Tao,
V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, praktické techniky, metodická brožúra.
Kurz predstavuje úvod do Vnútornej Alchýmie. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.

L
ektori:
Mgr. Július Masarovič
Mgr. Martina Medvecká

Miesto:  Centrum Univerzálne Liečivé Tao Slovakia
            Kremnická 26  Bratislava – Petržalka
           

Náplň kurzu:
Fúzia 5 elementov I je technika, ktorá vytvára rovnováhu energií 5 rôznych elementov v nás, ktoré generujú rôzne emócie, vnútorné konflikty, nálady.Ich zjednotením – fúzovaním do spoločného centra – zdroja sa dokáže naše vedomie dostať do rovnováhy, neutrality a prichádza nová kvalita nášho bytia.To je spôsob ako byť viac reálny, oprostený od domnienok, nálad, deštrukčných emócií.....a zjednotené vedomie, potom naberá silu a je možné ho nasmerovať...Osvojiť si základy Fúzie je doporučené, pre všetkých, ktorí pracujú s energiami, so sexuálnou energiou, Kozmické Liečenie, činejtsang. ktorí sú nestabilní emočne....

Praktikant si pomocou symbolu Pakua vytvorí sústredené energiu v Tantieni - kotli a ustrední sa. Sústredená energia sa pri silnej fokusácii mysle formuje do energetickej žiarivej perly alebo kryštálu. Následne sa táto sústredená energia použije na doplnenie energie Tantienu a spriechodňovanie a rozširovanie Mikrokozmickej dráhy, ktorá pozostáva z dvoch psychických kanálov Zadný meridián - more Jangu a Predný meridián more Jinu. Následne sa praktikant naučí formulu na ovládanie emócií ako ich zneutralizovať, premeniť v čistú energiu a využiť vo svoj prospech. Potom nasleduje formula na ovládnutie zmyslových orgánov.
Praktikant sa takto naučí ustredňovať a harmonizovať aj psychicky aj fyzicky.


***

Fúzia I pre pokročilé cvičenie -  pozostáva z piatich meditačných formúl.
Ďalšie meditačné formule predstavujú pokročilé cvičenia, pri ktorých pracujeme s energiami zeme a s piatimi elementmi.
Keď sa vytvorí energetické telo, toto začneme vyživovať univerzálnymi energiami.
Praktikant si pomocou symbolu Osmych síl vytvorí energetickú žiarivú perlu alebo kryštál. Následne ju použije metodicky na budovanie energetického tela a jeho ochrany. Naučí sa budovať ochranu pre svoje orgány a taktiež ochranu pre energetické telo. Zároveň sa naučí pomocou energetického tela ako absorbovať extrémne veľa kozmickej energie. Takto sa začína proces mohutného budovania celkovej energie jedinca.

REGISTRÁCIA A PLATBY:
Registrovať sa na kurz je potrebné mailom alebo telefonicky. Zároveň je potrebné uhradiť kurzovné na bankový účet. Po pripísaní platby na účet, bude obratom potvrdená záväzná registrácia a zaistené miesto pre účastníka.

Názov bankového účtu:
Mgr. Július Masarovič - Liečivá Tao Alchýmia
číslo úctu: 262 581 8442 Kód banky 1100 - Tatrabanka
IBAN SK43 1100 0000 002625818442  
do poznámky uviesť meno účastníka  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky