TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

JIN JANG

VÍZIA MISIA > FILOZOFIA TAO
 

Model JIN a JANG predstavuje taoistickú koncepciu vesmíru a tiež aj filozofický základ.

Model JINU a JANGU vychádza z teórie o energii a tvrdí, že vo vesmíre a v prírode sa prejavujú opačné dvojice síl a javov, ako sú deň a noc, Nebo a Zem, Slnko a Mesiac teplo- chlad, plnosť -prázdnota, aktivita- pasivita, oheň a voda, ktoré  sú prejavom tej istej jedinej energie, ktorá sa neustále šíri vesmírom.Taoisti ju nazývajú pôvodná tvorivá energia TE.

Ako to celé vzniklo?
                                                                               
Najprv bola veľká prázdnota - stav WU ŤI

Vznikol impulz, nikto nevie odkiaľ, vedci tomu hovoria Velký tresk alebo aj  BIG BANG

Ten spôsobil, že sa dve navzájom opačné sily strunovite prepojené JIN  a JANG najprv od seba navzájom začali vzdalovať a naťahovať ako multidimenzionálne struny. Moderná veda hovorí o Teórii superstrún.

Následne sa pritiahli a spätne zrazili a výsledkom bol vznik tvorivej energie TE, ktorá sa neustále prejavuje tak, že sa generujú stále nové a nové formy,a tiež aj anihilujú a zanikajú - sú to  prejavy tejto pôvodnej energie.

Z jednoty vznikla dualita, z nej vznikla trinita.

Tvorivá energia TE môže mať charakter odstredivej sily jangovej alebo dostredivej sily jinovej alebo aj elektrickej a magnetickej alebo aj zápornej a kladnej. Výsledným prejavom je rozptyl alebo naopak zmršťovanie sa,  závisí to od pomeru zastúpenia týchto síl. Alebo ešte môže nastať neutralita. Takejto energie je vo vesmíre momentálne najviac zastúpenej.

Z pohladu človeka sa jedná o bioelektromagnetizmus ľudského tela. Človek predstavuje mikrokozmos, v ktorom pôsobia rovnaké sily ako v makrokozme. Taoisti, ktorí sa snažili o dlhovekosť, zistili, že je ideálne, ak je u jedinca pomer síl JINu a JANGu čo najviac v rovnováhe – to sa prejaví neutralitou jedinca.

Taoisti detailným poznaním a pozorovaním vedia zistiť tento pomer JINu a JANGu. Následne sa formou stravy, tekutín, prispôsobením sa k solárným a lunárnym cyklom a tiež aj taoistickými technikami snažia približovať k rovnováhe medzi týmito silami.

Úlohou Taoistu je vlastne stále viac sa približovat k rovnováhe JINu a JANGu a zároveň si zvyšovat svoj energetický stav a tým stúpať hore po vývojovej špirále. Čím viac sme bližšie k rovnováhe, tým viac cítime jemnejšie vibrácie a jemnejšie energetické vplyvy napr. Vplyv Mesiaca a Slnka cítime bežne, ale vplyv Jupitera alebo Marsu už menej alebo jemné vibrácie Zeme.

Všetky veci a javy v prírode majú dva aspekty navzájom protikladné      

Filozoficky Model JINu a JANGu hovorí, že tieto dve sily predstavujú dva aspekty jednej protikladnej opozície. Čiže je to opozícia a zároveň jednota, ktorá zároveň sama vytvára opozíciu. Nemôže byť opozícia bez jednoty. Vzájomná opozícia sa prejavuje vzájomným obmedzovaním a bojom. Jednota a dynamická rovnováha sú výsledkom tohto obmedzovania a boja.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky