TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základy I,II

KURZY > VÍKENDOVÉ

SYSTÉM UNIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO SLOVAKIA
TAOJOGA SLOVAKIA A LIEČIVÁ TAO ALCHÝMIA
, ŠKOLA TAOJOGY
VSTUPN
É KURZY DO SYSTÉMU TAOJOGY

Najbližšie termíny: ročník 2020
14.-15.august 2020 Základy I Tao ONLINE Infoleták ku kurzu!
26.-27. september 2020 Základy Tao I,II
Infoleták ku kurzu!
Registrácie mailom alebo telefonicky :
Julius - taojoga@taojoga.sk, 0905 253 978

Kurz Základy I

Na človeka v našom svete je kladená vysoká náročnosť v tejto dobe. Je nútený sa postarať sám o seba do plnej miery. Úspech človeka spočíva v nájdení životného oporného piliera, o ktorý sa môže oprieť. Na tomto metodickom kurze ho nájdete. Pilier Tao, s ktorým sa účastník zoznámi na kurze je otestovaný miliónmi ľudí v starej Číne a je veľmi životaschopný.  
Účastník sa zoznámi a zorientuje sa  vo svete energií. Naučí sa prakticky aplikovať Tao za účelom vlastnej harmonizácie, ustrednenia sa, posilnenia sústredenosti svojho ducha.  Naučí sa pomocou techník Vnútorný úsmev a Liečivé zvuky obnoviť energiu vo svojich životne dôležitých orgánoch a taktiež uvoľniť vnútorné napätia, prípadné potlačené emócie.
Pomocou techniky Harmonizácia abdomenu sa účastník naučí aktivovať svoj potenciál, mentálne aj fyzické ťažisko.

Na kurze sa zameriame aj na úvod do čínskej psychológie, vysvetlené budú emócie, ako vplývajú na orgány, energetické centrá ako ich neutralizovať a prakticky aplikovať na harmonizáciu svojej psychiky. Emócie majú až 40% vplyv na našu energiu a zdravie, na našom kurze sa exaktne poslucháč naučí spracovať svoje emócie, pochopí ich a začne sa tešiť že ich spoznal a pochopil.

V druhej časti sa budeme venovať
energetickým centrám, ich harmonizácii, precíteniu a bude ukázaný konkrétny vplyv na emócie a pocity. Následne sa účastní zoznámi ako optimalizovať svoje centrá ako ich prepojiť, a harmonizovať a ďalej spojiť ich s meridiánovým okruhom Mikrokozmickej dráhy, objaví  jej významu pre psychiku, svoju ochranu, jednoduchého spôsobu ako riešiť svoju karmu a celkovú energiu človeka.Kurz Základy II

Poslucháč sa zoznámi s technikou Zjednotenie troch myslí. Jedná sa o techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Aplikácia tejto techniky je základ pre komplexné vnímanie okolia a vnútornú harmóniu, využíva sa aj v bojovom umení, v umení jednania a v živote. Účastník  zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život. Technika Zjednotenie troch ohňov umožní účastníkovi, zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho. Jednoduchá technika má mimoriadny dopad na jednotu duše človeka, ktorú začne aplikáciou techniky vnímať. Cítením vlastných energií, vlastnej duše človek dokáže precítiť svoje okolie, vie sa viac zorientovať a zaujať správny postoj v interakcii.
Následne sa naučíme aktivizovať a rozprúdiť energiu v Makrokozmickej dráhe a pripravíme sa na energetickú expanziu do priestoru

Základy II - e
xpanzia do priestoru. Účastník sa zoznámi s vonkajšími silami a s technikami ako sa uzemniť pomocou zemskej energie, napojiť na kozmickú energiu a energetické polia hviezd a energiu šiestich smerov. Takto sa naučí precítiť vonkajšie okolité energie, pomocou svojho vnútra, naučí sa rozlišovať a charakterizovať sily pôsobiace zvonka.

V cene kurzu je zahrnutý teoretický výklad, praktické techniky, metodická brožúra.

Kurz predstavuje úvodné vnorenie sa do systému Univerzálne Liečivé Tao. Je určený rovnako pre začiatočníkov ako aj pre mierne pokročilých. Kurz je súčasťou Inštruktorskej školy Taojogy a zapisuje sa do indexu.

LEKTOR:  Mgr. Július Masarovič,
Senior inštruktor systému  Univerzálne Liečivé Tao
Koordináto
r Taojogy pre Slovensko, organizátor kurzov Taojogy


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky