TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

TAOMANAŽMENT

KURZY > KURZY PRE FIRMY

TAO PRE FIRMY
U
NIVERZÁLNE LIEĆIVÉ TAO SLOVAKIA
Vás a Vašich kolegov manažérov dovoľujú pozvať na
KURZ TAO MANAŽMENT
(s podrobným výkladom obohateným o slide show)


Kurz pozostáva z
trojdenného metodického semináru:
TAO MANAŽMENT I,II.
TAO MANAŽMENT JEDNANIA.
TAO MANAŽMENT I.
Účastník sa zoznámi a zorientuje sa  vo svete emócii. Naučí sa prakticky aplikovať Tao psychológiou za účelom vlastnej harmonizácie, ustrednenia sa, posilnenia sústredenosti svojho ducha.  Praktikant sa naučí Pomocou techniky Vnútorný úsmev metodicky komunikovať a kontaktovať sa so svojimi orgánmi a zároveň uvoľniť emócie uložené v obaloch orgánov vo fasciách. Technika Liečivé zvuky rozvibruje vnútorné orgány a harmonizuje a uvoľňuje vnútorné napätie, prípadné potlačené emócie.
Pomocou techniky Harmonizácia abdomenu sa manažér naučí harmonizovať svoje podvedomie, svoj sekundárny mozog.  
Ďalej sa účastník naučí aktivovať a cítiť svoj stred, mentálne aj fyzické ťažisko. Pochopí nevyhnutnosť obnovovať svoju batériu a aktivovať energiu stredu - Tantiénu.
Vnútorný pokoj, harmónia a ustrednenosť má rozhodujúci vplyv pri konaní, jednaní a rozhodovaní v Tao manažmente. Na kurze sa naučíte ako si zabezpečiť vonkajší ale aj vnútorný Feng šuej, tak aby energia prúdila a bola zabezpečená harmónia. Toto hrá kľúčovú rolu pri úspechu v podnikaní a riadení.


Synchronizácia troch myslí, ľavej a pravej hemisféry. Jedná sa o jednoduchú techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Aplikácia tejto techniky je základ pre komplexné vnímanie okolia a využíva sa v bojovom umení, v umení jednania a v živote. Účastník  zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život. Synchronizácia troch ohňov. Technika umožní manažérovi, zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho. Jednoduchá technika má mimoriadny dopad na jednotu ducha človeka. Cítením vlastných energií, manažér dokáže precítiť svojich rokujúcich oponentov, vie sa v nich viac zorientovať a zaujať správny postoj v interakcii.TAO MANAŽMENT II.
Druhý deň bude zameraný na energetické centrá a ich harmonizáciu, precítenie, a bude ukázaný konkrétny vplyv na emócie a pocity dôležite v biznise. Následne sa účastní zoznámi ako optimalizovať svoje centrá ako ich prepojiť, a harmonizovať a ďalej spojiť ich s meridiánovým okruhom Mikrokozmickej dráhy, objaví  jej významu pre psychiku  a celkovú energiu človeka. Naučíte sa ako meditáciou získať správne optimálne riešenie pre daný biznis projekt.
Expanzia do priestoru. Manažér sa zoznámi s vonkajšími silami a s technikami ako sa uzemniť ako citiť enenrgetický priestor okolo seba a energiu šiestich smerov. Manažér sa naučí precítiť vonkajšie okolité energie, pomocou svojho vnútra, rozlišovať a charakterizovať sily pôsobiace zvonka.
Týmto sa manažér naučí vnímať priestor a možnosti, ktoré ponúka. Hľadať priestor v podnikaní je kľúčová záležitosť, na kurze sa naučíte akým spôsobom tento priestor hľadať, vycítiť a vymedziť.


TAO MANAŽMENT JEDNANIA
N
ásledne je možné sa zoznamovať s Tao interakciou, s Tao jednania, rokovania na rôznych úrovniach.
Na kurze sa dozviete ako zabezpečiť a budovať na pracovisku vhodné vibrácie, ktoré sú potrebné pre tvorivé a uspešné podnikanie a riadenie.

Manažér sa naučí interagovať s okolím aplikáciou metodickej techniky Mentálne Taiči, založenej na princípe win win. Naučí sa vymieňať si energie s okolím a harmonizovať ich pri jednaní riadení a budovaní a upevňovaní potenciálne vzájomne výhodných vzťahov.
Aplikáciou týchto techník  je možné  byť plný energie z interakcie - naučíte sa ako načerpať chýbajúce sily pre seba, manažment, pre firmu. Môžete byť zdravší, dravší, pokojnejší, produktívnejší a úspešnejší -  naučíte sa ako sa harmonizovať, zbavovať psychických toxínov, emočných napätí  na pracovisku a v biznise, v každodennej interakcii.
Naučíte sa aplikovať energetický biznis do firmy. Energia v Tao je základ pre zdravie, hojnosť, úspech a dohodobé stabilné podnikanie a existenciu.
Na kurze sa dozviete ako budovať energetický biznis, ako ho ošetriť a ako ho ochrániť.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky