TAOJOGA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

TAO ŽIVNOSTI

KURZY > KURZY PRE FIRMY

TAO PRE FIRMY
U
NIVERZÁLNE LIEČIVÉ TAO SLOVAKIA
si Vás a Vašich kolegov manažérov dovoľujú pozvať na
KURZ TAO PRE ŽIVNOSTNÍKOV
(s podrobným výkladom obohateným o slide show)
Kurz pozostáva z dvojdenného metodického semináru
TAO
BUDOVANIA POTENCIÁLU


Kurzy prebiehajú po dohode s konkrétnou firmou
Kde:    Hotel Viktor, Kremnická 26-Petržalka, Bratislava
V prípade potreby lektor je dostupný pre uzemie Slovenska, Čiech, region EU  
Registrácia  mailom na:  taojoga@taojoga.sk
V maili prosíme uviesť: Názov firmy, Meno a priezvisko, tel.kontakt, mail a fakturačné údaje, na ktoré Vám vystavíme zalohovú faktúru, ktorú Vám obratom zašleme.

TAO BUDOVANIA POTENCIÁLU.
Na živnostníka v našom svete je kladená vysoká náročnosť v tejto dobe. Je nútený sa postarať sám o seba do plnej miery. Úspech živnostníka spočíva v nájdení životného oporného piliera, o ktorý sa môže oprieť. Na tomto metodickom kurze ho nájdete. Pilier Tao, s ktorým sa účastník zoznámi na kurze je otestovaný miliónmi ľudí v starej Číne a je veľmi životaschopný.
Účastník sa zoznámi a zorientuje sa  vo svete energií. Naučí sa prakticky aplikovať Tao za účelom vlastnej harmonizácie, ustrednenia sa, posilnenia sústredenosti svojho ducha.  Naučí sa pomocou techník Vnútorný úsmev a Liečivé zvuky obnoviť energiu vo svojich životne dôležitých orgánoch a taktiež uvoľniť vnútorné napätia, prípadné potlačené emócie.
Pomocou techniky Harmonizácia abdomenu sa
účastník naučí aktivovať svoj potenciál, mentálne aj fyzické ťažisko.
Pre živnostníka je nevyhnutné oprieť sa o svoje sily a potenciál a denne ho takto budovať. Toto mu postupne zabezpečí silu, energiu a schopnosť riešiť potreby pre  úspešný biznis a jeho rozvoj.
Pochopí nevyhnutnosť obnovovať svoju batériu a aktivovať energiu stredu - Tantiénu.
Živnostník sa takto naučí vnímať svet cez energiu a objaví nový spôsob uvažovania o základných otázkach života a biznisu.


Synchronizácia troch myslí, ľavej a pravej hemisféry.
Jedná sa o jednoduchú techniku ako zjednotiť, ustredniť a ukotviť ducha. Aplikácia tejto techniky je základ pre komplexné vnímanie okolia a využíva sa v bojovom umení,
a život je boj. Účastník  zacíti silu ducha, pocíti energetický svet a jeho vplyv na náš život. Technika Synchronizácia troch ohňov naučí účastníka zjednotiť svoj tvorivý oheň ducha, naučí sa ako ho nerozptyľovať a naopak posilňovať ho. Jednoduchá technika má mimoriadny dopad na jednotu ducha človeka a jeho potenciál.

Druhý deň bude zameraný na energetické centrá a ich harmonizáciu, precítenie, a bude ukázaný konkrétny vplyv na emócie a pocity dôležite v biznise. Následne sa účastní zoznámi ako optimalizovať svoje centrá ako ich prepojiť, a harmonizovať a ďalej spojiť ich s meridiánovým okruhom Mikrokozmickej dráhy, objaví  jej významu pre psychiku  a celkovú energiu človeka.

Naučíte sa ako meditáciou získať správne optimálne riešenie pre daný biznis projekt.
Naučíte sa aplikovať energetický biznis do firmy. Energia v Tao je základ pre zdravie, hojnosť, úspech a dohodobé stabilné podnikanie a existenciu.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky